TKVJ 12 renses og fedtes før den "hensættes"

Det er en større omgang når et damplokomotiv "hensættes" i en periode. TKVJ 12 har som bekendt spillet en hovedrolle i forbindelse med Kolding - Lunderskov - Vamdrups 150 års jubilæum.
En uge senere blev den vasket/spulet - gangtøj og andet skinnende metal blev smurt ind i konserveringsolie inden den blev skubbet ind i det fjerneste hjørne af vognhallen. - remisen kan desværre ikke benyttes da drejeskiven er ved at blive repareret.
Næste opgave for lokomotivet er årets juletog om et par måneder.
Nilfisken kører for fuld kraft - der spules undervogn.


Gnistfang og røgrør er afmonteret for at give plads til det 6 meter lange spulerør. Skal ind i alle rør for at fjerne urenheder.

Der spules i alle sprækker og huller.

Beskidt arbejde.

Mere spuling

Vandet vælter ned i graven - stadigvæk beskidt.


Der er smurt godt med konserveringsolie på gangtøjet.

Der spules stadigvæk !!!

Mere olie !

Endelig - kaffetid - troljen spændes for.

Værktøjskassen lukkes.

Og så lige en gang spuling

Drejebroen er klodset op - gruben trænger til en kærlig hånd

Endelig - maskinen trækkes ned til lågen.

Før den skubbes på plads i vognhallen

Så er maskinen gemt væk for denne gang.
.

Kolding - Lunderskov - Vamdrup 150 år.

I anledning af Kolding - Lunderskov - Vamdrup strækningens 150 års jubilæum var der arrangeret en mængde jernbanerelaterede og byfestlignende aktiviteter i de 3 byer.
Dette indlæg tager udgangspunkt i Lunderskov, hvor Stationsbygningen var omdrejningspunkt for flere aktiviteter.
Kaffe og kage til de morgenfriske med levende musik. En planceudstilling om banen og byen i ventesalene. Et "tog" der kørte rundture i byen. Veterantog til Kolding og Vamdrup.
Musik til morgenmaden

SJVT kørte med TKVJ 12

Og en række af museumstogs stålvogne.

Før afgang fra Lunderskov var der mulighed for at bese lokomotivet.

Den lille værkstedsvogn var lidt malplaceret i dette tog,

Der kører mange godstog om lørdagen

Så er der klar til afgang i Lunderskov.

Lokomotivet kørte baglæns fra Kolding til Vamdrup

Her var der igen god tid til at bese lokomotivet.

Alle borde var fyldt op i BU 3703

1 kl. kupe

Afgang mod Kolding i Lunderskov.

Herningværket I/S Vestkraft

Det ser ud til at vi får flere Fals vogne fra Roco/SMT. Salget går langt over forventning, ca.60% af vognsættene er allerede solgt - de har været i handelen i 2 uger.
Stakken er halveret siden fredag.
Men det er jo flotte vogne, med skarpe og korrekte påskrifter. Bare kedeligt at de skal svines til, så det bliver svært at se de tekniske påskrifter nederst på vognsiden!